Brugsanvisning Hestetrailer 2017 (Danish) by Boeckmann Trailers

More catalogs by Boeckmann Trailers | Brugsanvisning Hestetrailer 2017 (Danish) | 48 pages | 2017-07-13

Ads

Contacts for Boeckmann Trailers

Böckmann Fahrzeugwerke GmbH
Siehefeld 5
49688 Lastrup
Tel.: +49 44 72 89 5-0
Fax: +49 44 72 89 5-550
E-Mail: info@boeckmann.com
http://www.boeckmann.com/en/

Catalog Brugsanvisning Hestetrailer 2017 (Danish)

BRUGSANVISNING HESTETRAILER

195 60 r10 vand brems a hak hak uden bremse optra mht retur stempel montering skubb mht 10 mht 25

Featured catalog pages of Brugsanvisning Hestetrailer 2017 (Danish)

brugsanvisning

hestetrailer kvægtrailer 2 sikkerhed 2 sikkerhed 2.1 tilsigtet brug traileren er bestemt til transport af dyr og last inden for den respektive tilladte totalvægt se tekniske data enhver anden anvendelse gælder som ikke tilsigtet brug bÖckmann overtager intet ansvar for skader som følge af ikke tilsigtet brug følgende handlinger er forbudt – transport af personer – transport af bulkgods 2.2 grundlæggende sikkerhedsoplysninger 2.2.1 eftersyn – eftersyn må kun gennemføres af værksteder som er autoriseret af bÖckmann for yderlige informationer se www.boeckmann.com – afleveringseftersynet skal gennemføres hos forhandleren og noteres i eftersynsskemaet se rengøring service og eftersyn – hjulmøtrikkerne skal efter de første 50 km kontrolleres med en momentnøgle se rengøring service og eftersyn – alle andre eftersyn skal gennemføres iht eftersynsskemaet se rengøring service og eftersyn

hestetrailer kvægtrailer 4 trailerens udstyr 4 trailerens udstyr 4.1 elektriske forbindelser der skelnes mellem følgende stik – 7-polet stik fig 1 stikudformninger – 13-polet stik bemærk hvis trækkøretøjets stikkontakt ikke passer til trailerens stik skal der benyttes et adapter kontakt nr funktion tilsluttede forbrugere kabelfarve 1 venstre afviserblink blinklys 1,5 mm2 gul 2 tågebaglygte 1,5 mm2 blå 3a 4 stel til kontakt nr 1 til 8 højre afviserblink blinklys 2,5 mm2 hvid 1,5 mm2 grøn mm2 brun 5 højre baglygte konturlys markeringslys og nummerpladelysb 1,5 6 bremselygter 1,5 mm2 rød 2 sort 7 venstre baglygte konturlys marke 1,5 mm ringslys og nummerpladelysb 8 baklygte 1,5 mm2 gråc 9 strømforsyning konstant plus mm2 brun/blåc 10 strømforsyning styret via tændings 2,5 mm2 kontakt brun/rødc 11a stel til strømkreds for kontakt nr 10 2,5 mm2 hvid/rødc 04/13 2,5

brugsanvisning trailerens udstyr 4 a parkeringsbremse med fjederakkumulator trække parkeringsbremsen • træk armen op indtil bremsevirkningen opnås løsne parkeringsbremsen • tryk armen ned b parkeringsbremse med trykknap og tandsegment fig 10 parkeringsbremse med fjederakkumulator senere bremsevirkning med fjederakkumulator kvæstelse af legemet materielle skader kun ved trukket parkeringsbremse er traileren sikret mod at rulle efter at parkeringsbremsen er trukket kan traileren endnu skubbes ca 25 cm tilbage først så indsætter den fulde bremsevirkning i fremadgående retning reagerer bremsen straks • sørg for at den fulde bremsevirkning opnås 12 fig 11 parkeringsbremse med trykknap og tandsegment trække parkeringsbremsen • træk armen op indtil bremsevirkningen opnås løsne parkeringsbremsen • træk armen lidt længere op og tryk samtidig på trykknappen for at sænke armen fremefter

brugsanvisning tilkobling 5 5 tilkobling 5.2 tilkobling 5.1 støttelast tilkobling skal foretages på et sikkert og godt belyst sted som støttelast betegnes den vægtbelastning som ved tilkobling af en trailer virker på trækkøretøjets anhængertræk • kontroller at – støttelasten udgør mindst 4 af køretøjets faktiske anhængerlast mere end 25 kg er dog ikke nødvendigt – trækkøretøjets maksimale støttelast ikke overskrides angivelser om støttelasten findes på trækkøretøjet – på et klistermærke i hækområdet undergrunden skal være stabil bæredygtig og jævn trafikken må ikke blive påvirket heraf ingen trafikanter eller andre personer må hindres eller udsættes for fare inden til eller frakobling skal trækkøretøjet sikres mod at rulle væk 5.2.1 tilkoble trailer 1 Åbn koblingen helt 2 tilkobl traileren 3 kontroller at koblingen sidder godt fast

brugsanvisning læsning 6 6.5.1 forstørre lastrum 5 fastgør tovet med en sikkerhedsknude foran på bindeøjet dreje skillevæg 1 løft skillevæggen bagved ud af fordybningen og drej den til højre set i kørselsretning bemærk bÖckmann anbefaler at binde hesten i begge sider 2 læs traileren 3 drej skillevæggen tilbage og fastgør den 6 luk bagklappen og luk begge skydere bemærk hvis man vil køre med drejet skillevæg kræves en ekstra bundholder til skillevæggen [tilbehør 6.5.3 aflæsse hest ved drejet skillevæg anbefaler bÖckmann at anvende en gennemgående bom [tilbehør 2 løsn tovet 1 Åbn bagklappen fra siden personen skal herved stå ved siden af traileren 3 Åbn bommen og vip den ned afmontere skillevæg 4 en person står ved den åbne side til traileren for at sikre hesten ved aflæsningen 1 drej skillevæggen bagved til venstre set i kørselsretning 5 før hesten i tovet langsomt og

hestetrailer kvægtrailer 8 rengøring service og eftersyn 8 rengøring service og eftersyn rengøring service og eftersyn af traileren er vigtige elementer mht køresikkerheden værdibevarelse af traileren og garantikravene bemærk ikke rettidigt gennemført eller undladt eftersyn og service og rengøringsarbejde kan medføre skader på traileren og dermed forårsage ulykker desuden bortfalder garantikravet hvidrust hvidrust dannes på zinkoverflader når de korroderer ved vedvarende fugt eller er udsat for klorider som forekommer i vejsalt hvidrust er ingen kvalitetsmangel af forzinkningen et tyndt lag hvidrust på overfladen beskadiger ikke forzinkningen afbørst steder med stærk rustdannelse med en nylon eller trådbørste og forzink dem evt igen skader på forzinkningen skal omgående forzinkes igen med et normalt zinkspray indvendigt område ved dyretransport 8.1 rengøring og pleje du kan selv gennemføre rengøringsarbejde

hestetrailer kvægtrailer 8 rengøring service og eftersyn 8.4.1 afleveringseftersyn komponent kontrolkriterier arbejde som skal gennemføres bremseanlæg bremsevirkning kontrollere evt justere dæk lufttryk kontrollere evt tilpasse belysning lamper kontrollere evt udskifte hjul hjulmøtrikker kontroller efter 50 km se hjulmøtrikker påløbsbremse kobling kontroller efter 100 km 8.4.2 første eftersyn senest 1000 km efter udlevering komponent kontrolkriterier arbejde som skal gennemføres hele traileren skrueforbindelse kontroller evt spænde korrosionsbeskyttelse beskadigelser kontrollere evt udbedre dæk lufttryk kontrollere evt tilpasse hjullejer slør kontrollere evt udskifte bremseanlæg bremsevirkning kontrollere evt udskifte 04/13

brugsanvisning rengøring service og eftersyn 8 stempel dato signatur 85.000-km-eftersyn senest ½ jahr efter sidste eftersyn 90.000-km-eftersyn senest ½ jahr efter sidste eftersyn 95.000-km-eftersyn senest ½ jahr efter sidste eftersyn 100.000-km-eftersyn senest ½ jahr efter sidste eftersyn 34

brugsanvisning

bÖckmann fahrzeugwerke gmbh siehefeld 5 49688 lastrup tyskland tlf 49 4472 895 0 fax +49 4472 895 550 e-mail info@boeckmann.com art nr 1084222