Merkekatalog 2017 (Norwegian) by Schleich USA

More catalogs by Schleich USA | Merkekatalog 2017 (Norwegian) | 84 pages | 2017-12-19

Ads

Page 36 of Merkekatalog 2017 (Norwegian)

3-8 år 1 13767 2 13768 3 13766 4 41419 black angus-ko black angus-ku black angus-kalv black angus-tyr black angus-okse bull riding med cowboy okseriding med cowboy 5 41417 6 41416 7 13684 8 13721 barrel racing med cowgirl tØnne-race med cowgirl saddle bronc riding med cowboy hestetemming med cowboy texas langhorn-kalv texas langhorn-tyr texas longhorn-okse