Llandudno 2017 by Visit Wales

More catalogs by Visit Wales | Llandudno 2017 | 68 pages | 2017-01-18

Ads

Contacts for Visit Wales

Visit Wales

Tel: 0333 006 3001
Email: info@visitwales.com
Opening Hours: 09:00 - 17:00 Monday to Friday.

http://www.visitwales.com/

Llandudno 2017 is listed under these categories

Featured catalog pages of Llandudno 2017

www.dewchilandudno.org.uk 2 y darlun the big mawr picture mae gennym lawer o bethau i’w dangos i chi dyma gynnwys y llawlyfr hwn dyddiau allan gwych llwyth o syniadau am bethau i’w gwneud a lleoedd i fynd pwy sydd am deithio ar gar cebl alpaidd rhyfeddu at fyd yr anifeiliaid mewn sw cadwraeth gofalgar neu beth am fwynhau’r pleser syml o deimlo’r tywod rhwng bysedd eich traed ar y traeth mae’r cyfan ar dudalennau 4–7 4–7 ein bywyd gwyrdd mae’n wyrdd iawn yma gerddi a pharciau gwledig canolfannau ymwelwyr a llynnoedd rhaeadrau a bywyd gwyllt mynyddoedd coediog a rhostiroedd grug i gael chwa o awyr iach ewch i dudalennau 8–11 we have lots to show you here’s what you’ll find inside this guide our green scene it’s very green indeed gardens and country parks visitor centres and lakes waterfalls and wildlife wooded mountains and heather moorland for a breath of fresh air go to pages 8–11 8–11 i

www.visitllandudno.org.uk 9 gardd ar gyfer pob tymor mae gardd bodnant dyffryn conwy sydd yng ngofal yr ymddiriedolaeth genedlaethol yn drysor sydd ymhlith y goreuon ‘eiddo gorau yr ymddiriedolaeth genedlaethol i mi ymweld ag ef erioed,’ yn ôl un o blith sawl adolygiad brwd ar tripadvisor ceir yma hefyd ddwy ardd am bris un yn y pen uchaf ceir terasau ffurfiol ysblennydd eidalaidd gwelyau blodau peraroglus lawntiau taclus a’r bwa tresi aur sydd ar ei orau ar ddiwedd mis mai/dechrau mehefin yn ardal y glyn yng ngwaelod yr ardd mae bodnant wyllt yn gwlwm amazonaidd o goed uchel a rhododendrons peidiwch â phoeni ewch chi ddim ar goll yn y glyn ond efallai y gwnewch hynny yn nrysfa dyffryn conwy un o’r drysfeydd gardd mwyaf yn y byd yn ôl pob tebyg ymddengys fod doniau garddwriaethol yn tyfu ar goed yn yr ardal hon – mae’r dyffryn hefyd yn gartref i erddi dwr conwy canolfan ddwr yn ogystal â llynnoedd a gwarchodfa natur hardd yr

inside story mae digon o bethau i’w gwneud i gyfeiriad y tir hefyd dros 1,200 troedfedd uwchben lefel y môr llyn brenig yw canolfan hwylio uchaf prydain daw cychod o bob math a maint yma i fanteisio ar y gwyntoedd cryfion mae caiacs ar gael os yw’n well gennych wneud y gwaith caled drosoch eich hun it’s all happening inland too at 1,200ft above sea level lofty llyn brenig is britain’s highest sailing venue boats of all shapes and size take advantage of its high-altitude winds kayaks are available if you prefer to do the hard work yourself hwyl hollywood-aidd scene stealers beth am wireddu eich breuddwydion o fyd y ffilmiau a mwynhau gweithgareddau llawn gwefr ac antur gallwch ddechrau trwy wibio mewn car neu gert yn gyg karting un o’r traciau gwibgertio mwyaf a’r gorau ym mhrydain byddwch yn cyrraedd cyflymder o 60mya wrth droelli o amgylch trac a adeiladwyd yn wreiddiol er mwyn hyfforddi gyrwyr fformiwla 1 dim pwysau felly yna beth am

22 www.dewchilandudno.org.uk chwarae i’r galeri rhoddir lle blaenllaw i gelf ac adloniant yn yr ardal hon yma mae theatr fwyaf gogledd cymru yn ogystal â’r lleiaf – unig theatr bypedau prydain a’r cyntaf o’i bath mae gweithiau celf i’w gweld mewn orielau mawr a bach o waith arlunwyr traddodiadol i greadigaethau cwbl arloesol gan artistiaid cyfoes gallwch brynu darn unigryw o ogledd cymru i fynd adref gyda chi o’r degau o orielau celf a chrefft ar draws sir conwy maent oll yn rhan o ddiwylliant siopa atyniadol lle mae cwmnïau arbenigol bychain yn rhannu llwyfan ag enwau mawr y stryd fawr playing to the gallery art and entertainment play a starring role in these parts we’re home to north wales’s largest theatre and incidentally the smallest – britain’s first and only puppet theatre there’s art in galleries big and bijou showcasing the works of traditional masters and bold sometimes off-the-wall

www.dewchilandudno.org.uk 28 iechyd da gwinllan ar y llethrau ger llandudno pam ddim mae gwinllan conwy a sefydlwyd gan colin a charlotte bennett dau sy’n frwd iawn dros wîn yn cynhyrchu gwinoedd gwyn cynnil gwinoedd coch canolig gwinoedd rhosliw a gwinoedd pefriog o rawnwin a ddewiswyd yn arbennig ar gyfer pridd a hinsawdd gogledd cymru caiff cyfrinachau llwyddiant y cwmni eu datgelu ar deithiau tywys o amgylch y gwinllannau mae jin yn ddiod ffasiynol iawn ar hyn o bryd ac mae yma ddau ddistyllfa – sef colwyn heights a north star – sy’n cynhyrchu jin â llaw yn defnyddio aeron a chynhwysion eraill o’r bryniau a’r gwrychoedd lleol os ydych yn caru cwrw casgen mae digon o ddewis ar gael o fragdy’r gogarth beth am flasu cwrw celtica dewis amgen ffrwythus a blasus i lager bragdy gogledd cymru mae cwrw abergele yn ffefryn lleol a bragdy conwy os ydych yma yn ystod y misoedd tawelach blaswch gwrw autumn red neu scrum down dau

canllaw i’r llety prisiau mae’r prisiau a ddangosir yn yr hysbysebion yn ganllaw yn unig gwiriwch yr holl brisiau a chyfleusterau gyda’r sefydliadau unigol wrth archebu dylech fod yn ymwybodol y gall taliadau ychwanegol i unigolion fod yn berthnasol hefyd name map ref address llandudno ll30 2xx t 01492 xxxxxx f 01492 xxxxxx e email@accommodationwebsite.co.uk www.accommodationwebsite.co.uk f2 photograph st tudno hotel www.dewchilandudno.org.uk 34 symbolau mae allwedd i symbolau a ddefnyddir yn yr hysbysebion i’w weld ar dudalen 35 mae’r geiriad disgrifiadol hwn wedi ei ddarparu gan berchnogion y llety dyma’r sgôr a ddyfarnwyd gan croeso cymru gweler isod am fanylion mae hyn yn dangos y misoedd pan mae’r llety ar agor h.y 3-11 mawrth i tach mae hyn yn dangos cyfanswm y nifer o ystafelloedd gydag en-suite cyrraedd y safon – canllaw sicrwydd ansawdd mae pob llety sydd yn y cyhoeddiad hwn wedi cael ei asesu’n annibynnol

bryn derwen 41 map ref www.visitllandudno.org.uk d4 34 abbey road llandudno ll30 2ee t/f 01492 876804 e brynderwen34@btinternet.com www.bryn-derwen.co.uk if you are looking to stay at one of llandudno’s great little places bryn derwen is the place for you bars restaurants shops and theatre are all within easy walking distance originally built as a holiday home for a wealthy victorian family and sympathetically converted to retain all of the original character bryn derwen offers a relaxed and intimate atmosphere an ornate staircase leads to nine individually designed spacious en-suite bedrooms with all the facilities you would expect from a five star guesthouse there is a walled garden which includes a patio area with table and chairs to sit and read or enjoy a drink from the bar our private car park offers parking for every bedroom mark and lyn have acquired a reputation for first class service and pristine housekeeping pbstfcxdz months open rooms b&b/night/pp d,b&b/night/pp 2

apartments at bryn haf summer hill f5 38 trinity avenue llandudno ll30 2tq t 01492 879300 m 07973 232602 e summerhillholidays@hotmail.com www.summer-hill.org.uk quality apartments good central location • fully self contained • 1 2 bedrooms • washer/dryers • all non-smoking • electricity and gas included march october • free wi-fi • new contemporary shower rooms in 3 apartments • on level • minutes from promenade shops and transport • quiet location • guests return year after year 47 www.visitllandudno.org.uk map ref large car park • easy access • unobstructed parking space guaranteed for all guests 4 5 stars rating please phone christina on 01492 879300 or 07973 232602 gpptxhljzy months open type no of units sleeps unit/week short breaks 1 to12 4 apartments 2 to 4 from £295 to £540 n/a apartments at hamilton map ref f5 40 trinity avenue llandudno ll30 2tq t 01492 471105 e

venuecymru.co.uk 54 atyniadau attractions www.dewchilandudno.org.uk beth sydd ymlaen what’s on chwefror rhagfyr february december 14.02.17 – 18.02.17 27.02.17 – 01.03.17 06.03.17 – 11.03.17 27.03.17 – 01.04.17 sunny afternoon thriller live ghost the musical the full monty 08.05.17 – 13.05.17 22.05.17 – 27.05.17 29.05.17 – 02.06.17 05.06.17 – 10.06.17 million dollar quartet sister act the play that goes wrong footloose the musical 26.06.17 – 01.07.17 11.07.17 – 15.07.17 18.07.17 – 22.07.17 24.07.17 – 29.07.17 wonderland the curious incident of the dog in the night-time funny girl the wedding singer 13.08.17 – 20.08.17 22.08.17 – 26.08.17 10.09.17 – 16.09.17 09.12.17 – 31.12.17 grease our house dirty dancing peter pan swyddfa docynnau box office 01492 872000 y promenad promenade llandudno ll30

2 3 emno ex a pl st me l on st rd fo cae pêl-droed football ground dd or ff d st m e ac pl h parc bodnant cwm isaf maes-y-cw ed d m cw ysbyty cyffredinol general hospital 6 d ar w ho la d ud rh na enue a546 toiledau hygyrch cw cae rygbi rugb groun m du av es 5 dw ri ed lo ew d yd w ne as pl er ig cl dd 7 mae cloeon y cynllun allweddi cenedlaethol radar yn nhoiledau hygyrch yr ardal yn ystod eich ymweliad gallwch brynu allwedd yn un o’n canolfannau croeso n la d bo ys by ty l ma 9 mc inroy close or s ffordd belvede place ffordd dewi ad d elisabet yn canol creuddyn m n cw ffor d rdd -yr h nr d oa tr p sdu ff o pe an dn mae rd ffo d bo o du r maes blae moo n sq pl yf or st et w e vau gha ns tre et cl sq st l lp we hy 23 rd canolfan hamdden john bright leisure centre buil der stre d rd wa ho maes parcio i fysiau coach park r ma r ian rdaw ve kin g’s pl kin gs r cae maw ulyn and ra dd d s ar w ho do tu n so ck ja kin g’s vie da dd gwynedd ffor kno wles rd t d oa ale

fforest penrhyn quarry slate caverns family adventures at this forest playground range from easy to epic mini explorers can zip and swing through junior safari while adventurers of any age can have a go on treetop nets zip safari plummet parachute simulator or skyride europe’s highest giant swing take it down a gear with a trail through the stunning woodlands don’t miss the fforest coaster new for 2017 have a go on the world’s fastest and europe’s longest zip line warm up on the little zipper then tackle velocity’s big zipper over the enormous quarry and lake beneath not quite brave enough take the historic quarry tour discover the unique atmosphere and watch other zippers go for it you’re guaranteed an adventure and on clear days knockout views across the north wales mountains and coast too experience titan the largest zip zone and first group zip experience in europe or discover the ultimate underground adventure where rain never stops play