Llandudno 2017 by Visit Wales

More catalogs by Visit Wales | Llandudno 2017 | 68 pages | 2017-01-18

Ads

Page 27 of Llandudno 2017

www.visitllandudno.org.uk 25 diwylliant amgen counter culture rydych yn siwr o gael eich temtio i brynu llun neu ddarn o grochenwaith ond gair o rybudd i chi dim ond dechrau’r gwario fydd hynny llandudno yw prif gyrchfan siopa gogledd cymru gallwch brynu pob math o bethau yn y strydoedd llydan â’u canopïau hardd a gynlluniwyd gan y fictoriaid er mwyn gwneud siopa yn bleser pur wrth i chi ddod i mewn i’r dref byddwch yn dod ar draws parc llandudno ein canolfan siopa fodern lle gwelir holl enwau cyfarwydd y stryd fawr you’ll be tempted to snap up that painting or piece of pottery mind you that’s just the start of your shopping spree llandudno is north wales’s premiere shopping destination you can buy all manner of things in its delightful canopied streets laid out by the good old victorians to make shopping such a pleasure and on the approach to town you’ll find parc llandudno our modern mall with all the familiar retail high-flyers ffefryn arall ymhlith siopwyr yw tref bae colwyn – mae ffordd yr orsaf a ffordd penrhyn wedi’u hatgyweirio’n ddiweddar ac maent yn llawn nodweddion pensaernïol deniadol mae bob amser yn bleser crwydro o amgylch strydoedd canoloesol conwy ac mae llandrillo-yn-rhos yn cynnig profiad siopa hamddenol unigryw a llawn cymeriad – ceir yma nifer o siopau bach annibynnol yn cynnwys siop ‘dillad ddoe’ er na fyddai’r rheini sy’n caru’r awyr agored yn fodlon cyfaddef hynny mae pawb yn hoffi siopa – yn enwedig ym metws-y-coed dyma ein cyrchfan fynydda ni mae’n gyforiog o siopau yn gwerthu nwyddau awyr agored mapiau llyfrau crefftau dillad a thecstilau a bob amser yn llawn dop o siopwyr drwy gydol y flwyddyn mae siopa nadolig yn betws yn brofiad arbennig i fyny’r lôn mae melinau gwlân trefriw yn fan poblogaidd arall i wneud ychydig o siopa colwyn bay is another favourite – refurbished station road and penrhyn road rich in architectural detail are particularly attractive it’s always a pleasure to wander around conwy’s medieval streets while laid-back rhos-on-sea has a quirky charm all of its own – its surprising array of one-off emporia includes a shop selling vintage clothes you mightn’t get many outdoor types to admit it but they do like a spot of shopping – especially if it’s in betws-y-coed our mountain resort stacked to the rafters with outdoor gear maps books crafts clothes and textiles is buzzing with shoppers throughout the year christmas shopping is a betws speciality just up the road trefriw woollen mills is another popular spot for shopping alys yn llandudno alice in llandudno na wnaethoch chi ddim ei gamddarllen mae gan gyfrol enwog lewis carroll alys yng ngwlad hud gysylltiadau cryf â llandudno pan fyddwch yn y dref rydych yn debygol o ddod ar draws cymeriadau fel y gwningen wen a’r hetiwr hurt gosodiadau ar e-daith ddigidol a thaith alys yng nghwlad hud drwy’r dref no you didn’t read that incorrectly lewis carroll’s fabled alice in wonderland has strong links with llandudno when you’re out and about you’re likely to bump into characters like the white rabbit and mad hatter installations on the alice in wonderland digital e-tour and town trail.